Suomen Teollisuussijoitus

Suomen Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa sekä pääomasijoitusrahastoihin että suoraan erilaisiin kasvuyrityksiin.

Yhtiön varallisuus, noin 650 miljoonaa euroa, on tullut sijoitusyhtiön hallintaan etenkin valtion omaisuuden myynnistä kertyneistä varoista.

Sijoitusstrategiana tämän sijoitusomaisuuden hallinnassa on panostaminen suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Teollisuussijoitus toimii myös valtion poliittisten tavoitteiden edistäjänä, pyrkien edistämään yleisellä tasolla maan yritystoimintaa, työllisyyttä, ja talouden kasvua.

Yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 1995, sijoittaa kaikkiin toimialoihin, tyypillisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, ja sääntöjensä puitteissa enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta.

Teollisuussijoitus toimi sijoittajana suoraan tai rahastojen kautta 439 yrityksessä (kun esimerkiksi vuonna 2001 yhtiö oli sijoittanut 318:sta kohteeseen).

Voit seurata sijoitusyhtiön tekemiä sijoituksia ja niiden tilaa yhtiön virallisten nettisivujen kautta, jossa sijoituskohteet on yksilöity, osoitteessa:

www.teollisuussijoitus.fi/sijoitukset/

Samoilta sivuilta löytyy myös Teollisuussijoituksen tekemä julkaisu “Teollisuussijoitus” (ilmestyy kolme kertaa vuodessa), sekä yhtiön vuosikertomus.

Yhtiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Kalevankatu 9 A.