Sijoitusrahastoyhdistys

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys toimii sijoitusrahastojen edunvalvonnan yhdistyksenä sekä myös tiedottaa rahastotoiminnasta sijoittajille.

Yhdistys toimii yhteistyön edistäjä Suomalaisten rahastojen välillä edunvalvonnan lisäksi, ja myös toimii itsesääntelyn organisaationa jäsenyrityksiään kohtaan.

Osana sen tehtäviä on myös valvoa että rahastosäästäjien edut toteutuvat Suomen rahastomarkkinoilla.

Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu yhteensä 22 suomalaista sijoitusrahastotoimintaa harjoittavaa yhtiötä.

Näiden yhtiöiden hallinnassa on noin 500 rahastoa joita markkinoidaan Suomessa, joissa on yhteensä pääomaa noin 50 miljardia euroa.

Suomessa rekisteröityjen rahastojen lisäksi suomalaisille sijoittajille sijoitusmahdollisuuksien joukkoon kuuluu lähes 500 muissa maissa rekisteröityä sijoitusrahastoa.

Yhdistyksen jäseniksi kuuluvat mm:

 

 • Aktia Rahastoyhtiö Oy
 • Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy
 • Aurator Varainhoito Oy
 • Carnegie Rahastoyhtiö Oy
 • Aventum Rahastoyhtiö Oy
 • CFM Contango Rahastoyhtiö Oy
 • eQ Rahastoyhtiö Oy
 • Eufex Oy
 • Evli-Rahastoyhtiö Oy
 • FIM Rahastoyhtiö Oy
 • Fondita Rahastoyhtiö Oy
 • Fourton Oy
 • SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy
 • Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy
 • Icecapital Rahastoyhtiö Oy
 • Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
 • OP-Rahastoyhtiö Oy
 • Sampo Rahastoyhtiö Oy
 • Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
 • SP-Rahastoyhtiö Oy
 • Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
 • Tapiola Varainhoito Oy
 • UB Rahastoyhtiö Oy
 • Ålandsbanken Fondbolag AbYhdistyksellä on nettisivusto osoitteessa sijoitusrahastot.fi.