Eettinen sijoittaminen

Eettinen sijoittaminen, jota kutsutaan myös nimellä sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen, pyrkii yhdistämään taloudellisen tuoton sosiaaliseen vastuullisuuteen. Yleisellä tasolla tämä sijoitusstrategia, jonka nimityksiin kuuluu myös vihreä sijoittaminen, pyrkii mm. edistämään ympäristöllistä vastuullisuutta,…

Jatka lukemista →

ETF sijoittaminen

ETF sijoittaminen tulee lyhennyksestä sanoille Exchange Traded Fund, jotka ovat yleensä rahastoja jotka seuraavat tiettyä indeksiä, mutta joilla voidaan käydä kauppaa kuin osakkeilla. ETF tyyppiset rahastot pitävät sisällään aina indeksin määritelmän…

Jatka lukemista →

Kiinteistö sijoittaminen

Kiinteistö sijoittaminen ja asuntoinvestointien parhaisiin suomalaisiin tietolähteisiin kuuluvat mm. Kiinteistötalouden Instituutti sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI. Kiinteistötalouden Instituutti www.kti.fi KTI on organisaatio joka tuottaa kiinteistöalan sijoittajille mm. informaatio- benchmarking- sekä…

Jatka lukemista →

Kulta sijoittaminen

Kulta sijoittaminen voi tapahtua monella tavalla, mukaanlukien kultarahastojen kautta, kulta ETF:ien kautta, sekä sijoittamalla suoraan kulta-johdannaismarkkinoille. Kullan merkitystä eniten sijoittajien portfolion osana tavallisillekin sijoittajille ovat lisänneet erilaiset kultaan sijoittavat rahastot… …mukaanlukien ETF:t…

Jatka lukemista →

Öljyyn sijoittaminen

Öljyyn sijoittaminen on mahdollista mm. ETF rahastojen, sijoitusrahastojen, sekä öljyjohdannaisten avulla. Yksi kansainvälisistä tavoista sijoittaa öljyn hinnanmuutokseen on sijoittamalla ETF (Exchange Traded Fund) indeksirahastoihin, joiden hinta muuttuu öljyn hinnan mukaisesti, ja…

Jatka lukemista →

Valuuttasijoittaminen

Valuuttasijoittaminen on yksi nopeimmin kasvavista sijoittamisen alueista, johtuen mm. siitä että sijoittajien ulottuville on tullut ns. mini-sijoitustilejä valuuttaan, joissa pääomavaatimukset ovat murto-osan interbank kaupankäynnin pääomavaatimuksista. Pääasiallinen kaupankäynti eri valuutoilla tapahtuu pääasiallisesti…

Jatka lukemista →

Arvopohjainen sijoittaminen

Arvopohjainen sijoittaminen eli englanniksi “value investing” on metodina sellainen, että se pyrkii löytämään tilanteita, joissa ostettavan assetin todellinen arvo on huomattavasti korkeampi kuin mitä markkinoilla oleva markkina-hinta on. Kuuluisin arvopohjainen sijoittaja…

Jatka lukemista →

Trendi treidaus

Trendi treidaus on yksi suosituimmista treidaamisen strategioista, ja sen avulla sijoittaja ottaa yleensä position, jonka perusteella tyypillinen sijoituksen pitoaika on viikkoja, ei päiviä tai tunteja, kuten esimerkiksi päivätreidereilla. Trendi treidaaminen on…

Jatka lukemista →

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi on sijoittamisen apuna usein käytetty aputekniikka, jolla pyritään ennustamaan hintojen muutoksen suuntaa perustuen historialliseen markkina-informaatioon, etenkin hintaan ja volyymiin. Samoja työkaluja ja metodeja käytetään teknisen analyysin ohella myös mm….

Jatka lukemista →

Swing treidaaminen

Swing treidaaminen on sijoitus strategia finanssimarkkinoilla, jossa sijoitushorisontti on tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Jos treidaaminen tapahtuu pääsääntöisesti päivän sisällä, puhutaan yleensä päivätreidaamisesta, ja jos horisonttina on yli muutaman viikon periodi…

Jatka lukemista →