Osake välitys

Osake välitys toimintaa Helsingin Osakepörssissä tekevät mm. eQ Pankki Oyj sekä United Bankers Securities Limited. Osakevälitystoiminta on Finanssivalvonnan alaista toimintaa, jossa välittäjät ostavat ja myyvät osakkeita ja muita arvopapereita, asiakkaidensa lukuun. OMX pörssissä…

Jatka lukemista →

Pörssi Helsinki

Pörssi Helsinki käy kauppaa muun muassa listattujen yritysten osakkeilla, erilaisilla optioilla, warranteilla sekä joukkovelkakirjalainoilla. Helsingin pörssi perustettiin aikanaan suomalaisen finanssitietämyksen nousun kultakautena, vuonna 1912, vuotta Helsingin Kauppakorkeakoulun perustamisen jälkeen. Perustamisestaan alkaen aina…

Jatka lukemista →

Tukholman pörssi

Tukholman pörssi perustettiin vuonna 1863 ja se on suurin Pohjoismaissa olevista osakepörsseistä. Pörssin osti OMX niminen optiokauppaan erikoistunut ruotsalais pörssi vuonna 1998, ja vuonna 2003 näiden kahden yhdistyneen pörssin toimintaan liitettiin…

Jatka lukemista →

Tuotto osake

Tuotto osake on tyypillisesti pörssissä noteerattu osake, joka on historallisesti maksanut korkeita osinkotuottoja omistajilleen. Tällaisten oman pääoman erien kuvataan usein myös maksavan ei ainoastaan korkeita osinkoja, mutta tekevän niin säännöllisesti, ja…

Jatka lukemista →

Optiot osana sijoitusstrategiaa

Optiot osana sijoitusstrategiaa antavat mm. mahdollisuuden hyötyä kurssinousuista ja laskuista varsin pienellä sijoituspääomalla. Optiostrategioiden käyttö osana portfolion hallintaa on helppo tapa myös hyötyä erilaisista markkinatilanteista, joiden perusteella tuoton tekeminen perinteisillä long-short metodeilla olisi mahdotonta. Optioiden…

Jatka lukemista →

Lyhytaikainen sijoitus

Katsaus alle vuoden pituisiin lyhytaikainen sijoitus vaihtoehtoihin, etenkin tarjolla oleviin raha-ja korkomarkkinoilta oleviin tuotteisiin. Sijoittajat, jotka etsivät sijoituskohteita lyhytaikaisella horisontilla, painottavat yleensä kolmea seikkaa: likviditeettiä, korkoa, sekä sijoitetun pääoman turvallisuutta. Usein lyhytaikaista…

Jatka lukemista →

Riskitön sijoittaminen

Riskitön sijoittaminen luokitellaan yleensä korkomarkkinoilla riskinluokituslaitosten perusteella, jossa parhaat ja riskittömimmät lainat ovat yleensä valtioiden, kuten Yhdysvaltojen takaamia. Tällaiset lainat mm. Yhdysvaltojen toimesta mielletään vähiten riskipitoiseksi mm. akateemisissa yhteyksissä, koska lainan…

Jatka lukemista →

Seligson rahasto

Seligson rahasto mahdollisuuksiin kuuluvat niin passiiviset indeksi- ja korirahastot kuin aktiiviset rahastotkin, joissa salkunhoitaja vaikuttaa tuoton muodostumiseen sijoituspäätöksillään. Näissä aktiivisissa rahastoissa nämä aktiiviset salkunhoitajan päätökset pyrkivät ensisijaisesti tuottamaan niin hyvää tulosta,…

Jatka lukemista →

Sijoittaminen kirja

Sijoittaminen kirja julkaisujen parhaimmistoa joka on saatavana Suomen kielellä. Ammattimainen sijoittaminen Kirjoittajat: Martikainen, Minna, Kallunki, Juha-Pekka, ja Niemelä, Jaakko. Tämä kirja on kirjoitettu siitä lähtökohdasta, että Suomalaisten tarve sijoitustoiminnan informaatiolle on…

Jatka lukemista →

Sijoittaminen netissä

Sijoittaminen netissä resursseihin kuuluvat mm. Bloomberg sekä Morningstar. Bloomberg www.bloomberg.com Bloomberg on ammattilaisille suunnattu sijoittamisen informaatiopalvelu, josta myös piensijoittaja voi hyötyä varsinkin sen tarjoamien nettipalveluiden avulla. Bloomberg tarjoaa erinomaisen tietopalvelun myös…

Jatka lukemista →