Hopeaan sijoittaminen

Katsaus hopeaan sijoittaminen vaihtoehdoista vaihtoehtoihin fyysinen hopea, pörssinoteeratut hopearahastot, sekä hopeajohdannaiset. Perinteisesti suosituin tapa sijoittaa hopeaan on ollut etenkin hopeaa sisältävien korujen, hopeakolikoiden ja hopeaharkkojen kautta. Hopeaa on käytetty rahana yli neljän…

Jatka lukemista →

Sijoitusneuvoja

Sijoitusneuvoja on usein pankkien yhteydessä toimiva sijoituksiin liittyviä neuvoja yksityisille ja yrityksille tarjoava neuvonantaja. Sijoituksia tarjoava neuvonantaja on tyypillisesti finanssi-alan ammattilainen, jonka asiakaskuntaan saattavat kuulua yksityisten ja yritysten lisäksi myös kunnalliset…

Jatka lukemista →

Säästäminen ja sijoittaminen

Katsaus säästäminen ja sijoittaminen konsepteihin vaihtoehtoisina muotoina tallettaa rahaa ja toisaalta hakea niille tuottoa. Perinteisessä pankkitoiminnassa puhutaan usein säästämisestä siitä näkökulmasta, että pankin asiakas laittaa rahat säästöön, turvaan pankkiin esimerkiksi hukkumiselta tai…

Jatka lukemista →

Sijoitusrahastoyhdistys

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys toimii sijoitusrahastojen edunvalvonnan yhdistyksenä sekä myös tiedottaa rahastotoiminnasta sijoittajille. Yhdistys toimii yhteistyön edistäjä Suomalaisten rahastojen välillä edunvalvonnan lisäksi, ja myös toimii itsesääntelyn organisaationa jäsenyrityksiään kohtaan. Osana sen tehtäviä on…

Jatka lukemista →

Valuutta sijoittaminen

Valuutta sijoittaminen on mahdollista tehdä joko erilaisten valuuttoihin sijoittavien rahastojen kautta tai itsenäisesti suoraan valuuttamarkkinoille. Näistä rahastojen kautta valuuttoihin sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan varsinkin sen takia, että näiden rahastojen kautta voi…

Jatka lukemista →

Varojen sijoittaminen

Yleisimpiä strategioita varojen sijoittaminen prosessissa on varallisuuden hajauttaminen erilaisiin varallisuusluokkiin. Aikana ennen sijoitusrahastoja piensijoittajalla saattoi olla vaikeuksia hajauttaa omaisuutensa finanssimarkkinoille, sillä hajauttaminen vaatii usein erilaisten finanssituotteiden korrelaatioiden tuntemista sekä salkun aktiivista hallinnointia….

Jatka lukemista →

Defensiivinen osake

Defensiivinen osake on osake, jonka riski on ns. beta kertoimella laskettuna keskimääräistä alhaisempi. Beetaa käytetään rahoitusalalla mittaamaan sitä, miten paljon tietyllä osakkeella on riskiä suhteessa markkinoiden keskimääräiseen riskiin, jota kutsutaan myös…

Jatka lukemista →

Lontoon pörssi

Lontoon pörssi on Lontoossa, Isossa-Britanniassa toimiva osakepörssi, jonka suurimpiin omistajiin kuuluvat Borse Dubai sekä Qatarin valtion omistama investointiyhtiö. Pörssi perustettiin alunperin vuonna 1801, ja se on nykyisin yksi maailman suurimpia pörssejä, listaten…

Jatka lukemista →

New Yorkin pörssi

New Yorkin pörssi on maailman suurin osakepörssi volyymilla mitattuna. Se on listattujen yritysten lukumäärällä mitattuna kuitenkin vasta neljänneksi suurin pörssi… Mumbain osakepörssin, Lontoon osakepörssin, sekä NASDAQ:n jälkeen. Pörssin lyhennyksenä käytetään ‘NYSE‘:a, joka tulee…

Jatka lukemista →

Osake split

Osake split tai osakkeiden jakaminen on toimi, joka lisää olemassaolevien yrityksen osakkeiden lukumäärää, ja jota käytetään varsinkin julkisesti noteeratuilla yrityksillä. Kunkin uuden osakkeen hinta osakejaon jälkeen suhteutetaan siten, ettäyrityksen kokonaisarvo pysyy…

Jatka lukemista →