Kompassi Rahasto

Kompassi Rahasto on Sampo Pankin hallinnoima sekarahasto tyyppi, joita on olemassa eri osake ja velkakirja painotuksilla. Näiden painotusten tyyppi ja suuruus paljastuu rahastojen nimistä (lueteltu alla). Esim Kompassi 25 sijoittaa hallinnoimistaan…

Jatka lukemista →

Kontra rahasto

Kontra rahasto tyyppisiä sijoitusrahastoja, joita käytetään hyötymään markkinoiden kurssilaskusta tai suojaamaan osakesalkku markkinoiden laskusta, tarjoaa Suomessa Danske Bank/Sampo Pankki. Dansken rahasto tällaiseen sijoittamiseen on nimeltään Kontra Kasvu. Kontra Kasvun hallinnoima varallisuus sijoitetaan…

Jatka lukemista →

Korko rahasto

Korko rahasto on sijoitusrahasto jonka pääasiallisia sijoituskohteita ovat erilaiset korkopaperit, riippuen rahaston säännöistä. Toisen kuin yleisesti luullaan, kaikki korkorahastot eivät ole pieniriskisiä sijoituskohteita. Korkorahaston riskitaso riippuu siitä, minkälaisiin korkopapereihin sijoitusrahasto sijoittaa sääntöjensä puitteissa. Helpoin tapa…

Jatka lukemista →

Kulta rahasto

Kulta rahasto sijoitusrahastoja on tarjolla Suomessa Finanssivalvonnan alaisilta rahastoyhtiöiltä mm. Danske Bank/Sampo Pankilta. Danske Bank rahastot jotka sijoittavat kultaan ovat Danske Kulta Kasvu sekä Danske Kulta Tuotto. Kulta Kasvu on erikoissijoitusrahasto…

Jatka lukemista →

Lyhyen koron rahasto

Lyhyen koron rahasto on tyypiltään sellainen, että sen puitteissa tyypillisesti sijoitetaan ns. rahamarkkinakorkopapereihin, joiden juoksuaika on alle 12 kuukautta. Koska tällaiset rahastot sijoittavat pääasiassa rahamarkkinoille, niitä kutsutaan yleisesti myös rahamarkkinarahastoiksi. Koska tällaisten lyhyen…

Jatka lukemista →

MB Rahasto

MB rahasto on yksityinen sijoitusrahasto, joka sijoittaa mbo-järjestelyihin, yksityistämisiin, toimialajärjestelyihin sekä kasvun rahoittamiseen. MB toimii Helsingistä käsin yhdestä harvoista suomalaisista pääomasijoittajista. Rahaston kohdealana on toimia sijoittajana eri toimialojen vakiintuneisiin yrityksiin maantieteellisenä…

Jatka lukemista →

Osake rahasto

Osake rahasto sijoitus toiminta on sekä kustannustehokasta että usein myös erittäin helppoa. Osakerahastoihin sijoittavien motiivit ovat usein hyvin erilaiset. Hyvin usein siteerataan sitä tosiseikkaa, että sijoittamalla osakerahastoon, sijoittaja voi laittaa rahansa…

Jatka lukemista →

Pääomaturvattu rahasto

Pääomaturvattu rahasto toimii siten, että kullekin rahasto-osuudelle luvataan ennalta määrätty vähimmäisarvo/takuutaso…joka on voimassa tiettynä ennalta määrättynä takuupäivänä tulevaisuudessa. Suomessa ensimmäinen tällainen rahasto — jolle oli turvattu rahasto-osuuden vähimmäisarvo — oli vuonna 2004 lanseerattu Nordea Takuuturva…

Jatka lukemista →

Arvo omaisuudenhoito

Arvo omaisuudenhoito on Sampo-pankin omistama, arvo-osakesijoittamiseen keskittynyt varainhoito-yritys. Firma perustettiin aluperin vuonna 2005, toimien erikoisvarainhoitoyhtiönä, joka nopeasti profiloitui yhdeksi johtavaksi arvosijoittamiseen keskittyneistä yrityksistä. Arvo siirtyi kokonaisuudessaan Sampo Pankin, joka omisti Arvo…

Jatka lukemista →

Delta rahastot

Delta rahastot eli OP-Delta sijoitusrahastot sijoittavat Helsingissä noteerattuihin, pääasiassa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Sijoitusstrategiansa puitteissa Delta hajauttaa sijoituksensa kaikkiaan noin 30-50 eri yhtiön osakkeisiin, jolloin salkun kokonaistuotto / riskisuhde on…

Jatka lukemista →