Sijoitusrahastolaki

Vuodelta 1999 oleva Sijoitusrahastolaki säätelee kotimaisten sijoitusrahastojen toimintaa, ja sen viimeisin muutos on ollut voimassa 31.12.2011 asti. Tämä suomalaisia sijoitusrahastoja säätelevä laki perustuu säännöksiltään Euroopan yhteisöjen sijoitusrahastodirektiiviin (85/611/ETY) ja sen…

Jatka lukemista →

SP korkorahastot

SP korkorahastot tuotteista löytyy ratkaisuja sekä lyhyisiin korkoihin sijoittamiseen kuin myös pitkän koron rahastoja. Kaikkien Säästöpankkirahastojen takaa löytyy hallinnoijana Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on kotimaisten Säästöpankkien yhteisomistama rahastoyhtiö. Rahastoyhtiö, joka on…

Jatka lukemista →

FIM Venäjän rahastot

FIM Venäjän rahastot valikoimasta löytyy sekä suuriin yrityksiin sijoittava FIM Russia rahasto sekä pienempiin firmoihin panostava FIM Russia Small Cap. FIM on yksi monipuolisimmista kotimaisista rahastoyhtiöistä, ja sen osakesijoitusrahastoista löytyy…

Jatka lukemista →

Venäjä rahasto

Venäjä rahasto vaihtoehtoihin lukeutuvat OP-Venäjä, Nordea Venäjä, Danske Invest Arvo Venäjä, sekä Evli Venäjä sijoitusrahastot. Nämä rahastot sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden etupäässä Venäjällä pörssilistattujen yritysten osakkeisiin tai Venäjää päämarkkinapaikkanaan pitävien firmojen…

Jatka lukemista →

Sijoittaminen rahastoihin

Sijoittaminen rahastoihin tuo etuja kuten helpon sijoitussalkun hajauttamisen, ammattimaisen salkunhoidon, sekä sijoittamisen helppouden. Sijoitusrahasto tuo yhteen useiden sijoittajien varallisuuden isommaksi salkuksi, joka mahdollistaa sen, että varat saavat yleensä vain suursijoittajille…

Jatka lukemista →

Seligson rahastot

Seligson rahastot vaihtoehtoihin kuuluu indeksirahastoja sekä aktiivisesti hallinnoituja osakerahastoja ja korkorahastoja. Rahastoyhtiönä Seligson & Co on tunnettu etenkin kustannustehokkaista ja selkeistä rahastotuotteistaan, painotuksena passiivisesti hallinnoidut indeksirahastot, joita on kaikkiaan 8…

Jatka lukemista →

SEB korkorahastot

Suomeen rekisteröityjä SEB korkorahastot vaihtoehtoja on kaikkiaan 5 erilaista vaihtoehtoa, rahamarkkinarahastoista korkeariskisiin yrityslainarahastoihin. Yhteensä SEB:llä on kotimaahan rekisteröityjä rahastoja 17 kappaletta, joiden ohella voit sijoittaa myös pankin kv. yhteistyökumppaneiden sekä…

Jatka lukemista →

SEB Gyllenberg rahastot

SEB Gyllenberg rahastot (vuodesta 2011 pelkästään SEB rahastot) valikoima kattaa 17 erilaista Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa. Suurin osa rahastoista on SEB:n omien salkunhoitajien sijoituspäätöksien ohjaamia. Osan rahastoista kohdalla salkunhallinta on ulkoistettu,…

Jatka lukemista →

Säästöpankki rahastot

Säästöpankki rahastot valikoimasta löytyy 17 erilaista sijoitusvaihtoehtoa, aina kehittyvien markkinoiden rahastoista kotimaisille markkinoille sijoittaviin rahastoihin saakka. Yhteensä rahastoja on kuitenkin 27, jos mukaan lasketaan erilaiset luokat (A ja B) samasta…

Jatka lukemista →

Rahastoyhtiö

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastoja hallinnoiva yritys, joka hankkii hallinnoimansa varallisuuden yksityisiltä tahoilta ja yrityksiltä, sijoittaen ne edelleen arvopapereihin, yksittäisten rahastojen kautta. Yksikään näistä yhtiöistä, jotka voivat pitää sisällään yhden tai useampia…

Jatka lukemista →