Pohjola varainhoito

Pohjola varainhoito on yksi maan merkittävimmistä alan toimijoista, 130 henkilön vahvuisella varainhoidon organisaatiollaan. Pohjolan asiakkailleen tarjoama varainhoitopalveluiden kirjo on erittäin kattava ja hyvämaineinen. Firma onkin saavuttanut johtavan aseman varsinkin kotimaisten instituutioiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitajana….

Jatka lukemista →

Varainhoito

Varainhoito on varakkaille yksityishenkilöille useimmiten suunnattu palvelu, joka yhdistää elementtejä taloudellisesta suunnittelusta sekä investointien hallinnasta. Yksityinen varallisuuden hoito terminä käsittää usein erittäin pitkälle räätälöidyn palvelun, jonka piiriin pääsylle on asetettu minimivarallisuus…

Jatka lukemista →

Säästäminen ja sijoittaminen

Katsaus säästäminen ja sijoittaminen konsepteihin vaihtoehtoisina muotoina tallettaa rahaa ja toisaalta hakea niille tuottoa. Perinteisessä pankkitoiminnassa puhutaan usein säästämisestä siitä näkökulmasta, että pankin asiakas laittaa rahat säästöön, turvaan pankkiin esimerkiksi hukkumiselta tai…

Jatka lukemista →

Sijoitusrahasto Sampo

Sijoitusrahasto Sampo mahdollisuuksiiin kuuluu ainakin 79 erilaista rahastoa. Sampo kuulu Tanskalaiseen Danska Bank konserniin, joka myös tarjoaa konsernin sisällä erilaisia rahastoja, joiden tunnuksena on Danske nimi rahaston osana. Jos ole epävarma…

Jatka lukemista →

Sijoitusrahastoyhdistys

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys toimii sijoitusrahastojen edunvalvonnan yhdistyksenä sekä myös tiedottaa rahastotoiminnasta sijoittajille. Yhdistys toimii yhteistyön edistäjä Suomalaisten rahastojen välillä edunvalvonnan lisäksi, ja myös toimii itsesääntelyn organisaationa jäsenyrityksiään kohtaan. Osana sen tehtäviä on…

Jatka lukemista →

SP Rahasto

SP rahasto yhtiö tarjoaa erilaisia rahastoja mukaanlukien korkorahastot, osakerahastot, yhdistelmärahastot, sekä erikoisrahastot. Jos olet kiinnostunut sijoittamaan SP rahastoihin, sinulla on oikeus saada ennen rahaston merkintää veloituksetta ainakin rahaston säännöt, rahastoesite, vuosikertomus…

Jatka lukemista →

Suomi rahasto

Suomi rahasto tyyppisiä Suomeen sijoittavia sijoitusrahastoja on tarjolla esim. Aktialta, Aventumilta, sekä Carnegielta. Suomi sijoitusrahastot sijoittavat tyypillisesti joko suomalaisiin osakkeisiin, korkopapereihin, tai sekarahastona sekä osakkeisiin ja korkopapereihin. Näiden lisäksi on olemassa…

Jatka lukemista →

Ukraina rahasto

Ukraina rahasto tyyppisiä Ukrainan osake- tai korkomarkkinoille sijoittavia rahastoja on tarjolla Suomeen rekisteröidyiltä rahastoyhtiöiltä ainakin FIM:ltä sekä Danska Bank/Sampo Pankilta. Esim. FIM Ukraine rahaston strategiana on tuottaa sijoitustoiminnan avulla pitkällä aikavälillä…

Jatka lukemista →

Valuutta sijoittaminen

Valuutta sijoittaminen on mahdollista tehdä joko erilaisten valuuttoihin sijoittavien rahastojen kautta tai itsenäisesti suoraan valuuttamarkkinoille. Näistä rahastojen kautta valuuttoihin sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan varsinkin sen takia, että näiden rahastojen kautta voi…

Jatka lukemista →

Varojen sijoittaminen

Yleisimpiä strategioita varojen sijoittaminen prosessissa on varallisuuden hajauttaminen erilaisiin varallisuusluokkiin. Aikana ennen sijoitusrahastoja piensijoittajalla saattoi olla vaikeuksia hajauttaa omaisuutensa finanssimarkkinoille, sillä hajauttaminen vaatii usein erilaisten finanssituotteiden korrelaatioiden tuntemista sekä salkun aktiivista hallinnointia….

Jatka lukemista →