MB rahastot

MB rahastot toimii pääomasijoittajana mbo-järjestelyissä, yksityistämisissä, toimialajärjestelyissä, sekä kasvun rahoittamis-tilanteissa.

Yritys on kotimaisessa omistuksessa oleva, ja henkilöstön johtajistoon kuuluu Suomen pääomasijoitustoiminnan 1980-luvun alun pioneereja.

Firman pääomasijoitukset kohdistuvat laajasti eri toimialoihin, tyypillisesti vakiintuneisiin liiketoimintoihin, Pohjoismaissa.

MB:n rahastojen sijoittajakunta koostuu lähinnä merkittävistä institutionaalisista sijoittaja-tahoista, joiden kautta hankitut varat sijoitetaan strategian puitteissa suuruudeltaan merkittäviin kohteisiin.

Esimerkiksi vuosina 2009-2010 sijoituskohteiden liikevaihto oli luokkaa 20-200 miljoonaa euroa.

Yrityksen toimintatapaan kuuluu pääomasijoittajana aktiivinen yhteistyö sijoituskohteiden avainhenkilöiden kanssa toiminnan edistämiseksi, ja kukin sijoituskohde saa merkittävän panostuksen tässä suhteessa.

Tyypillisiin sijoitustilanteisiin MB:llä ovat kuuluneet:

  • Divestoinnit ja spin-off prosessit
  • Toimialajärjestelyt
  • Valtio-yhtiöiden yksityistämiset
  • Palvelujen ja toimintojen ulkoistamiset
  • Perheyhtiöiden omistusten järjestelyt
  • Yritystoiminnan kasvun rahoitus
  • Pörssistä yksityistämiset

Voit tutustua yhtiön tekemiin sijoituksiin heidän virallisten nettisivujensa kautta, jossa kukin sijoituskohde on yksilöity, osoitteessa:

www.mbrahastot.fi/sijoitukset/tehdyt_sijoitukset.html

Samoilta sivuilta löytyvät myös yksityiskohtaiset tiedot firman sijoitusstrategiasta, toimintatavasta, sekä yhtiön menestyksen takana olevan tiimin kuvaus.

MB – Rahastot
Bulevardi 1 A
00100 Helsinki
www.mbrahastot.fi