Lain mukainen ASP korkokatto lainallesi

ASP korkokatto ja korkolattia ovat olemassa sekä ASP-sopimuksen mukaisille talletuskoroille että lainakoroille.

Asuntosäästöpalkkio (ASP) järjestelmän tärkeimmät määräykset sääntelevät 1) ASP-säästöjen talletuskorkoa, 2) lisäkorkoa asuntokaupan tapahduttua, sekä 3) valtion myöntämää korkotukea ASP-lainalle kymmenelle ensimmäiselle lainavuodelle.

Kun vertailet erilaisia ensiasunnon säästämisen vaihtoehtoja, sinun kannattaa vertailla sekä ASP-lainojen ehtoja eri luottolaitosten ja pankkien välillä, kuin myös siihen vaihtoehtoon, että säästät ensiasuntoa varten ASP-järjestelmän ulkopuolella muilla säästötili- tai sijoitusvaihtoehdoilla.

ASP-säästöjen talletuskoron korkokatto ja korkolattia

Ensimmäinen, ASP-säästöjen talletuskorko lasketaan ASP-tilille tehdyille talletuksille, ja se on lain mukaan 1% (vuotuista talletuskorkoa).

Tämä yhden prosentin vuotuinen talletuskorko on sama riippumatta siitä, mitä luottolaitosta käytät ASP-tilin avaamiseen ja säästämiseen, joten 1% toimii sekä korkokattona että korkolattiana.

Yhden prosentin talletuskorko ASP-talletustilille on lisäksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kokonaan verovapaata, myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

Esimerkiksi vuoden 2019 säästötapojen tilanteeseen verrattuna ASP-säästäminen on ylivertainen tapa laittaa rahaa ensiasunnon ostoon. Vertailun vuoksi vaikkapa Nordean JoustoTalletus-tilin talletuskorko on 0,05 % (12 kk jakson alimmalle saldolle) ja korkotuotto on lisäksi lähdeveron alaista tuloa tallettajalle.

ASP-säästöjen lisäkoron korkokatto ja korkolattia asuntokaupan tapahduttua

ASP-järjestelmän suotuisuutta parantaa se, että ASP-säästäjä saa 2–4 prosentin lisäkoron, kun hän saavuttaa säästötavoitteensa ja hankkii asunnon.

Tämä 2-4 prosentin haarukka toimii sekä tämän lisäkoron korkolattiana (2%) että korkokattona (4%).

Käytännössä markkinat ovat niin hyvin kilpaillut, että kaikki merkittävät pankit ja luottolaitokset tarjoavat lisäkorkoa talletuksille lain mukaisena 4 prosentin maksimimääräisenä.

Mikäli oma pankkisi ei tarjoa ASP-lainassa lisäkorkoa tämän 4 prosentin ylärajan mukaisesti, sinun kannattaa vertailla muiden pankkien tarjouksia ennenkuin avaat tilin.

Ennen säästämisen aloittamista pankin kanssa pitää tehdä ASP-sopimus, jossa kaikki sovellettavat korot ovat määriteltyjä, myös lisäkoron osalta.

Voit vaihtaa pankkia ASP-järjestelmän puitteissa vielä ASP-lainanottotilanteessa, jolloin lainan myöntävä pankki maksaa säästöille tämän lisäkoron omien ehtojensa mukaisesti.

Lisäkorko maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Jos aloitat ASP-säästämisen 15-17-vuotiaana, eli alaikäisenä, voit sopia pankkisi kanssa, että lisäkoron laskemisaika alkaa vasta, kun täytät 18-vuotta.

ASP-korkotukilainan korkokatto

Asuntosäästöpalkkiolain mukaan valtio antaa ASP-lainaan korkotukea ensimmäiset kymmenen vuotta, laskettuna lainan ensimmäisestä nostosta alkaen.

Lain mukaan ASP-korkotukilainan koron tulee olla alhaisempi kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen koron. Tämä muiden ensiasuntolainojen korko toimii siis yhtenä korkokattona lainan korolle.

Sovellettuna viitekorkona pankki voi käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja, eikä ASP-lainoituksessa voida käyttää korkosuojauksia.

Vuoden 2019 korkotuen määritelmän perusteella valtio maksaa korkotukea, jos ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia.

Täsmälleen määriteltynä korkotukea maksetaan 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. Kun ASP-lainan korko on alle 3,8 prosenttia, lainansaaja maksaa koron kokonaisuudessaan itse.

Siten 3,8% ei ole varsinaisesti korkokatto, sillä maksamasi korko voi olla sitä korkeampi, mutta se toimii sinä korkokattona, jonka jälkeen lainaan maksetaan valtion korkotukea.

Korkotuki maksetaan käyttämäsi pankin kautta siten, että pankki laskuttaa sinulta korkoa, josta on suoraan vähennetty valtion maksama osuus. Valtion organisaatioista Valtiokonttori maksaa tämän ASP-lainojen korkotuen pankeille kaksi kertaa vuodessa (31.5. ja 30.11).