Danske Rahasto

Danske rahasto yhtiö tunnetaan Suomessa varsinkin instituutioiden, yritysten ja yhteisöjen rahastovarallisuuden hoitajana.

Danske on hoitanut institutionaalisten asiakkaiden sijoitustoimintaan Suomessa aina vuodesta 1988 lähtien, ja nykyisin firmalla on maassa noin 100 varallisuuden hoidon ammattilaista.

Danske vastaa myös esimerkiksi Sampo Rahastoyhtiön rahastojen sekä 3C:n ja Arvon rahastojen sijoitustoiminnasta.

Rahastoyhtiön toiminta perustuu globaaliin toimintamuotoon, jossa toiminta, riskienhallinta, sekä raportointi ovat samassa maailmanlaajuisessa arkkitehtuurissa.

Dansken rahoitusyhtiöllä on omien resurssiensa lisäksi käytössään myös Danske Bank -konsernin salkunhoito- ja analyysiresurssit.

Osana organisaatiotaan Danskella on arvosijoittamiseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka sijoitusprosessi perustuu mm. kansainvälisiin akateemisiin tutkimuksiin aliarvostettujen sijoituskohteiden suhteen.

Danske Capital on kokonaisuudessaan kansainvälinen varainhallinnan yritys, joka hallinnoi arviolta noin 66 miljardia euron varallisuutta pohjois-ja itäisellä Euroopalla.

Danske Capitalin sijoitusalueiden ydin on varsinkin Eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa osakkeissa sekä eurooppalaisissa investointitason luokituksen joukkovelkakirjalainoissa.

Suomen Dansken toiminnoista voit saada lisätietoja osoitteesta www.danskecapital.fi, jossa voit tutustua myös rahastoyhtiön sijoitusrahastojen netin kautta saatavilla oleviin esitteisiin.