ASP säästämisen ja lainan ehdot vuonna 2019

ASP säästäminen muotoon liittyy joukko lakiin nojautuvia ehtoja sekä pankkien omia ehtoja ASP-lainojen myöntämiseen ja ASP-tilisäästämiseen.

ASP järjestelmä perustuu valtion säätämään asuntosäästöpalkkiolakiin, jonka ydintarkoituksena on auttaa nuoria suomalaisia ensimmäisen omistusasunnon hankkimisessa.

Valtion organisaatioista Valtiokonttori on se elin, jonka toimii yhdessä pankkien kanssa ASP-sääntöjen käytännön toimeenpanossa ja lainojen myöntämisen ehdoissa.

Mikäli täytät asuntosääsöpalkkiolain mukaiset ehdot, saamasi ASP-korkotukilainan etuihin kuuluvat etenkin veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi lainakorko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, sekä valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi ja lainan maksuton valtiontakaus.

ASP säästämisen perusehdot

Perusehtoihin ASP-tilin avaamiseen missä tahansa kotimaassa toimivassa pankissa on se, että olet 15-39-vuotias, etkä ole aiemmin omistanut asuntoa.

ASP-säästötilin avaamisen yhteydessä sinun tulee tehdä pankin kanssa ASP-sopimus, jossa on tietoja ASP-säästötilistä, tallettamisehdoista, ja jossa sovitaan rahalaitoksen suorittamasta verovapaasta 1 prosentin vuotuisesta korosta ja 2–4 prosentin lisäkorosta.

ASP-sopimuksessa voi olla mukana aviopuoliso, joka on jo täyttänyt 40 vuotta. Jos olet alaikäinen, voit käydä tekemässä sopimuksen pankissa yhdessä huoltajasi kanssa.

Alle 18-vuotiaan säästämisen ehtona on, että olet ansainnut säästöt omalla työlläsi, jollaisiksi luokitellaan mm. palkkatulo ansiotyöstä, viikko- jaä kuukausirahat, jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille (rahan tulee olla työtä vasten saatua, ei lahjaluonteista), sekä stipendi, joka on saatu esimerkiksi koulussa.

Alaikäisen säästäjän on toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista.

Alaikäisenä aloittava säästäjä voi sopia pankin kanssa siitä, aloitetaanko asunnon hankinnan yhteydessä maksettavan lisäkoron laskenta tallettamisen aloittamisajankohdasta vai päivästä, kun säästäjä täyttää 18 vuotta.

Jos sopimus tehdään siten, että lisäkoron maksuaika alkaa vasta säästäjän täyttäessä 18 vuotta, pankki maksaa 15–17-vuotiaana tehdyille talletuksille vain normaalin, yhden prosentin koron.

Jos olet aiemmin omistanut vähintään 50% omistusasunnosta, et voi avata ASP-tiliä. Voit kuitenkin avata ASP-tilin, jos olet saanut määräosan asunnosta (alle 100 prosenttia) vastikkeetta, eli vaikkapa lahjana tai perintönä.

ASP-säästämiseen ei vaikuta myöskään asunto, jonka olet saanut ASP-tilin avaamisen jälkeen.

ASP lainaamisen perusehdot

Voit siirtää avaamasi ASP-tilin pankista toiseen, mutta ASP-tilin tulee olla valitsemassasi lainan myöntävässä luottolaitoksessa kaupantekohetkellä. Lähettävän pankin on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että tiliin liittyvät historiatiedot välitetään vastaanottavalle pankille.

Varsinaista ASP-lainaa voit hakea pankilta vasta, kun olet säästänyt vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta (ns. omasäästöosuus).

Mikäli ostat asunnon yhdessä jonkun toisen kanssa, esimerkiksi avopuolisosi kanssa, sinun tulee säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia asunnosta) hinnasta.

Samaan tapaan, mikäli ensiasunnoksi tulee omakotitalon rakentaminen, sinun pitää säästää 10 prosenttia tällaisen omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta.

ASP-säästämisen ehdot

ASP-lainan saamista silmälläpitäen avaamallesi ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä (eli kolmen kuukauden periodin aikana).

Yhden tällaisen kalenterivuosineljänneksen aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Talletuksia ASP-tilille tämän minisäännön puitteissa ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa säästämisestä voi pitää taukoa ja voit toisaalta jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

ASP-tilin korkoehdot

Valitsemasi luottolaitos maksaa avaamallesi ASP-tilille lainmukaista yhden prosentin talletuskorkoa, jonka päälle saat 2–4 prosentin lisäkoron (riippuen rahoituslaitoksesta), kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon.

Tämä lisäkorko maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Omasäästöosuuden laskemisessa otetaan mukaan varsinaisten talletusten lisäksi niille maksettu korko ja lisäkorko.

Jos olet säästänyt tilille yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa miten tämä ylimenevä osuus käytetään.

Jos sovitte, että kaikki varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko.

Valtiokonttorin ohjeiden mukaan ASP-talletustilisi korko on kokonaan verovapaata myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

ASP-sopimus purkautuu, jos nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.

Väliaikaisrahoituksen ehdot osana ASP-sopimusta

Mikäli haluat ostaa asunnon ennenkuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet, voit sopia luottolaitoksesi kanssa väliaikaisrahoituksesta.

Ehtona tällaisen väliaikaisrahoituksen saamiselle on, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä.

Mikäli hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä tämän ehdon mukaista talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu, etkä myöskään voi saada tällöin ASP-etuja.

Sovit väliaikaisrahoituksen ehdot suoraan pankin kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja. Väliaikaisrahoitus ei voi myöskään olla vanhemmilta tai muilta sukulaisilta lainattua rahaa, vaan sen on oltava asioimaltasi pankilta saatua lainaa.

Voit hakea väliaikaisrahoitukseen halutessasi vakuudeksi valtiontakauksen (enintään 20 prosenttia lainasta). Tämä takaus ei ole ilmainen, vaan maksat takauksen määrästä 2,5 prosentin takausmaksun, jota ei palauteta, kun väliaikaisrahoitus vaihdetaan ASP-lainoitukseksi. Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus myöhemmin korvataan ASP-lainoituksella, valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. ASP-lainalle valtiontakaus on maksuton.

Kokonaislainoituksesta sovitaan kirjallisesti väliaikaisrahoitustilanteessa, vaikka et tarvitsisikaan nostaa väliaikaisrahoitusta kuin vain yhden erän verran tai et ollenkaan. Toisaalta kun ASP-ehdot täyttyvät, maksat väliaikaisrahoituksen pois ASP-tilin varoilla ja ASP-lainalla.

Väliaikaisrahoitustilanteessa, asunnon hankkimisen jälkeen, sinun tulee jatkaa ASP-tilille tallettamista siihen saakka, kunnes omasäästöosuus on katettu. Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava suoraan pankin kanssa siitä, millä aikataululla tulet säästämään puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikaisrahoitus tulee muutetuksi ASP-rahoitukseksi.

Lisäksi ehtoihin kuuluu se, että väliaikaisrahoitus pitää muuttaa ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät (eli kun omasäästöosuus & kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen).

ASP-tiliin tehtävien muutosten ehdot – kaksi ASP-säästäjää

Voit tehdä yhdessä pankin kanssa muutoksia ASP-tiliisi säästämisen aikana.

Yksi suosituimmista muutoksesta on se, että ASP-sopimukseen voidaan liittää vaikkapa avopuoliso tai joku muu yhteistallettaja tilin avauksen jälkeen.

Edellytyksenä on kuitenkin, että tiliin liitettävä henkilö täyttää tallettajalle asetetut ehdot. Aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisikin jo täyttänyt 40 vuotta. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

Tiliin liittymisen jälkeen ASP-tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen, hyväksytty talletus (suuruudeltaan 150–3 000 euroa) yhden vuosineljänneksen aikana ennen kaupantekoa.

Mikäli hankit asunnon jonkun muun kanssa, jolla on oma ASP-tilinsä, tällaisessa tapauksessa tallettajilla voi olla joko erilliset lainat tai yhteinen laina.

Mikäli laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi tallettajilla tulee olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kun kahden erillisen ASP-tilin varoilla ostetaan yhteinen asunto, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes. Tämän ohella vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-korkotukilainaa laskettaessa.

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen.

Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittäviä varoja kutsutaan nimellä “muita omia varoja”.

Mikäli kaksi säästäjää tulevat puolestaan erotilanteeseen, ASP-säästötilin voi tällaisessa tilanteessa jakaa tallettajien kesken puoliksi, siten, että molemmat jatkavat säästämistä omille tileilleen.

Tallettajat voivat erikseen sopia suoraan pankin kanssa uudet säästötavoitteensa. Tilin jakamisen yhteydessä neljännesvuositalletus voi jäädä alle 150 euron alarajan.

Jos erotilanteen tapauksessa kyseessä on aviopari, kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman ASP-sopimuksensa perusteella vasta lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen.

Tähän poikkeuksena on se, että mikäli ASP-tiliin on aikanaan liitetty yli 39-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut tiliä avattaessa yli 39-vuotias, hän ei voi yksin jatkaa ASP-tallettamista.

Toinen puoliso voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista, jolloin ASP-tili jää täysin toiselle puolisolle.

ASP-tilin lopettamisen ehdot

Voit lopettaa ASP-tilille säästämisen ja käyttää sille olevat varat muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostoon. Kertyneille säästöille ei tällöin kuitenkaan makseta ASP-tilin mukaisia verovapaita korkoja.

Tilin lopettamisen jälkeen voit avata ASP-tilin uudestaan tekemällä pankin kanssa uuden sopimuksen, mikäli ikään liittyvät ehdot täyttyvät ja olet edelleen ensiasunnon ostaja.