Altos rahasto

Altos rahasto yhtiö operoi erikoissijoitusrahastoja lippulaivanaan Altos Advantage erikoisrahasto.

Altos Advantage on tyypiltään absoluuttista tuottoa tavoitteleva, eli sen pyrkimyksenä on tuottaa hyvin kaikissa markkinatilanteissa.

Altoksen absoluuttisen tuoton rahastojen tuottoja ei vertailla myöskään esimerkiksi osakemarkkina-indekseihin, vaan niiden strategioiden oletetaan tuottavan kaikissa markkina-olosuhteissa.

Altos Advantage erikoisrahasto pyrkii absoluuttisen tuoton saavuttamiseen toimimalla osake- ja osakejohdannaismarkkinoilla sekä hyödykemarkkinoilla, pyrkien hyötymään niissä noteerattavien arvopapereiden kurssinousuista ja -laskuista.

Altos Rahastoyhtiö julkaisee tarjolla olevista rahastoista kuukausikatsausta, josta ilmenee katsauskauden lopun tilanteen mukainen rahasto-osuuden arvo, rahaston tuotto, rahaston sijoitusten jakauma eri instrumenttiluokkiin ja toimialoihin sekä rahaston riskitasoa kuvaava VaR-luku.

Ensimmäisen merkinnän suhteen potentiaalisten asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä rahastoyhtiöön, ja merkintä, kuin myös rahasto-osuuksien lunastus tapahtuu kerran kuukaudessa kuukauden viimeisen pankkipäivän arvoon.